Naar de hoofdinhoud

Bewonersparticipatie

Als bewoners hebt u zowel op individueel als collectief vlak inspraak in de werking en het begeleidingsaanbod van PVT Salto.
U bepaalt in overleg met uw mentor (individueel begeleider), de psychiater van het PVT en de andere teamleden mee de inhoud en de aanpak van de begeleiding die u krijgt. De afspraken hierover worden opgenomen in het begeleidingsplan.
Soms vinden er in PVT Salto overlegmomenten in groep plaats waarbij bewoners bepaalde delen van de werking mee inhoud geven en organiseren, bv. het activiteitenaanbod, uitstappen, een project voor de Warmste Week...

PVT Salto wordt aangestuurd door een beheerscomité dat vier keer per jaar vergadert. Hier zetelt van beide afdelingen (PVT 1 en PVT 2) een afgevaardigde van de bewoners in, die de vragen en ideeën van bewoners rond de werking van het PVT verzamelt en ter sprake brengt tijdens het beheerscomité. Achteraf bespreekt hij/zij de antwoorden met zijn/haar medebewoners.
In PVT Salto zijn er in beide afdelingen binnen het team van begeleiders 'antennepersonen bewonersparticipatie' die dit thema binnen de werking van PVT Salto behartigen.
Een van onze bewoners neemt ook deel aan de stuurgroep patiëntenparticipatie van OPZ Geel.