Naar de hoofdinhoud

Huisdieren

In sommige woongroepen zijn er gemeenschappelijke huisdieren (poezen) aanwezig. Dit wordt afgesproken met de betrokken bewoners. Het houden van individuele huisdieren kan enkel mits uitdrukkelijke toestemming van het PVT en als dat geen hinder oplevert voor de andere bewoners. Deze toestemming wordt alleen verleend indien de bewoner zelf kan instaan voor een goede verzorging van de dieren en indien er een goede regeling is voor de verzorging van de dieren in de periode dat de bewoner afwezig is of door zijn/haar gezondheidstoestand niet in staat is om voor de dieren te zorgen. Rond het houden van deze dieren worden dan vooraf duidelijke afspraken gemaakt.