Naar de hoofdinhoud

Een bewoner aanmelden

Voor meer informatie rond de woonvormen binnen het Netwerk GGZ Kempen, waaronder PVT Salto en om een aanmelding te doen, kunt u contact opnemen met het Woonzorgloket van het Netwerk GGZ Kempen.

Het Woonzorgloket is telefonisch te bereiken op dinsdagvoormiddag van 9u tot 12u op het nummer 0499 77 30 08.
 
Bij het Woonzorgloket zal men telefonisch kort enkele vragen stellen om te bekijken welke woonvorm het beste bij de vraag van uw familielid/naaste zou passen. 
Wanneer blijkt dat PVT Salto de meest geschikte woonvorm is, komt de vraag terecht bij de sociale dienst van PVT Salto. Deze zal u dan contacteren om de vraag van uw familielid/naaste verder te bespreken en eventueel een intakegesprek met de kandidaat-bewoner te plannen. De sociale dienst zal u dan ook vragen om een recent psychiatrisch verslag te bezorgen, waarin weergeven wordt welke zorg en ondersteuning uw familielid/naast nodig heeft. Men zal u ook vragen om een door de kandidaat-bewoner ondertekend toestemmingsformulier te bezorgen waarbij de kandidaat-bewoner toestemming geeft om de info rond zijn/haar vraag te mogen delen met de andere woonpartners binnen het Netwerk GGZ Kempen. Alle binnengekomen vragen worden namelijk besproken op een tweewekelijks woonzorgoverleg met alle woonzorgpartners om alle aanmeldingen zo goed mogelijk op te volgen.

Om u meer zicht te geven op de aanmeldings- en intakeprocedure van PVT Salto verwijzen we naar de wegwijzer die de verschillende stappen in deze procedure in beeld brengt.