Naar de hoofdinhoud

Een bewoner aanmelden

U heeft een vraag naar wonen voor uw familielid/naaste maar weet nog niet welke woonvorm GGZ van het Netwerk GGZ voor u geschikt zou kunnen zijn?

Voor meer informatie rond de verschillende woonvormen binnen het Netwerk GGZ Kempen of om een aanmelding te doen (indien u nog twijfelt welke woonvorm de meest geschikte zou kunnen zijn), kunt u contact opnemen met het Woonzorgloket van het Netwerk GGZ Kempen. 
Het Woonzorgloket is telefonisch te bereiken op maandagvoormiddag van 9u tot 12u op het nummer 0499 77 30 08.

Bij het Woonzorgloket zal men u telefonisch kort enkele vragen stellen om samen met u te bekijken welke woonvorm het beste bij de zorgvraag van uw familielid/naaste zou passen. Wanneer blijkt dat PVT Salto de meest geschikte woonvorm is, komt de vraag terecht bij de sociale dienst van PVT Salto. Deze zal u dan contacteren om de vraag van uw familielid/naaste verder te bespreken en eventueel een intakegesprek met de kandidaat-bewoner te plannen. De sociale dienst zal u dan ook vragen om een recent psychiatrisch verslag te bezorgen, waarin weergegeven wordt welke zorg en ondersteuning uw familielid/naaste nodig heeft. Men zal u ook vragen om een door de kandidaat-bewoner ondertekend toestemmingsformulier te bezorgen waarbij deze toestemming geeft om de info rond zijn/haar vraag te mogen delen met de andere woonpartners binnen het Netwerk GGZ Kempen. Alle binnengekomen vragen worden namelijk besproken op een tweewekelijks woonzorgoverleg met alle woonzorgpartners om alle aanmeldingen zo goed mogelijk op te volgen.

U heeft een specifieke vraag naar wonen  in PVT Salto voor uw familielid/naaste?

Indien u specifieke vragen heeft over PVT Salto of wil een familielid/naaste aanmelden voor PVT Salto (waarbij u zelf inschat dat dit een geschikte woonvorm zou kunnen zijn gezien de zorgvraag) kunt u contact opnemen met de sociale dienst van PVT Salto, Mieke Vos op het nummer 499 51 31 59 of mieke.vos@opzgeel.be. Zij zal dan samen met u de vraag van uw familielid/naaste bespreken en, indien blijkt dat PVT Salto inderdaad een passende woonvorm zou kunnen zijn, een intakegesprek plannen met de kandidaat-bewoner. De sociale dienst zal u dan ook vragen om een recent psychiatrisch verslag te bezorgen, waarin weergegeven wordt welke zorg en ondersteuning uw familielid/naaste nodig heeft. Men zal u ook vragen om een door de kandidaat-bewoner ondertekend toestemmingsformulier te bezorgen waarbij deze toestemming geeft om de info rond zijn/haar vraag te mogen delen met de andere woonpartners binnen het Netwerk GGZ Kempen. Alle binnengekomen vragen worden namelijk besproken op een tweewekelijks woonzorgoverleg met alle woonzorgpartners om alle aanmeldingen zo goed mogelijk op te volgen.

Aanmeldings- en intakeprocedure PVT Salto

Om u meer zicht te geven op de aanmeldings- en intakeprocedure van PVT Salto verwijzen we naar de wegwijzers die de verschillende stappen in deze procedure in beeld brengen: