Naar de hoofdinhoud

Op bezoek komen in PVT Salto

Bezoekregeling

In PVT Salto zijn er geen vaste bezoekuren. U spreekt zelf met de bewoner af wanneer u op bezoek wenst te komen. Het bezoek kan doorgaan in de leefruimte van de woongroep, maar mag niet storend zijn voor de medebewoners. Indien bezoek in de leefruimte op dat moment niet wenselijk is, kunnen de begeleiders vragen om het bezoek elders te laten doorgaan. Andere mogelijkheden om bezoek te ontvangen zijn bv. in de individuele kamer van de bewoner, de cafetaria van OPZ Geel of Ontmoetingscentrum 't Vooruitzicht (dat naast het PVT gelegen is).
Bezoekers kunnen enkel aanwezig zijn in het PVT wanneer de betrokken bewoner zelf ook aanwezig is. Het is, o.a. om redenen van brandveiligheid, helaas niet mogelijk dat bezoekers blijven overnachten in het PVT.

  • Bezoekmomenten:
    Bezoek is dagelijks mogelijk tussen 14u en 20u. Per afdeling kunnen deze bezoekuren verschillen. Voor meer info of een afspraak kunt u de afdeling contacteren.