Naar de hoofdinhoud

Privacy

Het bieden van kwaliteitsvolle en deskundige zorg aan bewoners houdt ook in dat u als bewoner van PVT Salto recht hebt op uw privacy en transparante verwerking van uw persoonsgegevens. Welke gegevens we verzamelen, hoe we omgaan met deze gegevens, de privacy van bewoners beschermen en de rechten van bewoners op dit vlak garanderen wordt weergegeven in een ‘reglement voor de bescherming van natuurlijke personen bij de verwerking van persoonsgegevens’ (privacyreglement).