Naar de hoofdinhoud

Team

Bewoners worden tijdens hun verblijf in PVT Salto begeleid door een multidisciplinair team (psychiater, orthopedagoog, psycholoog, maatschappelijk werker, verpleegkundigen, zorgkundigen en opvoeders). Stapsgewijs brengen zij samen met de bewoner zijn/haar wensen en verwachtingen in kaart in de vorm van een begeleidingsplan dat jaarlijks geëvalueerd en bijgestuurd wordt.

Het begeleidend team in de woongroepen bestaat uit verpleegkundigen, opvoeders en zorgkundigen. Zij begeleiden bewoners dag en nacht tijdens hun verblijf. Zij staan in voor de verpleegkundige verzorging, toediening van medicatie, begeleiding bij zelfzorg, huishoudelijke taken, sociale vaardigheden, mobiliteit, intimiteit... Bewoners kunnen bij hen terecht met al hun vragen.

Bewoners kunnen iemand van het team kiezen als ‘mentor’. Deze persoon fungeert als vertrouwenspersoon, verdedigt de belangen van de bewoner in het team, volgt het dossier en begeleidingsplan en kan de bewoner en zijn netwerk informeren over het verblijf.

Als een bewoner dit wenst kan hij/zij samen met de verantwoordelijke dagbesteding op zoek gaan naar een hobby, opleiding of werk. Het kan gaan om activiteiten op de afdeling, vrijwilligerswerk, arbeidszorg in een atelier, op het domein of buitenshuis, beschut werken, werk op de reguliere arbeidsmarkt...

De sociale dienst geeft informatie of biedt ondersteuning bij vragen van administratief-financiële aard. Het is de contactpersoon tussen de bewoner, zijn/haar familie, de ruimere maatschappelijke omgeving en het begeleidend team. Wanneer een verhuizing naar een andere woonvorm zich aandient, zal de sociale dienst met de bewoner op zoek gaan naar mogelijke oplossingen.

De psycholoog staat mee in voor het bieden van een herstelbevorderende woonomgeving en begeleiding voor de bewoners van de verschillende woongroepen van het PVT en ondersteunt de begeleidingsteams hierin. Hij/zij voert (op indicatie) ook individuele therapeutische gesprekken met bewoners of doet psychodiagnostisch onderzoek in functie van een adequate benaderingswijze van de bewoner.

Bewoners kunnen bij de verantwoordelijke psychiater van PVT Salto terecht voor een gesprek, vragen en aanpassingen van hun medicatie. Naast de medisch-psychiatrische behandeling van de individuele bewoners is hij/zij ook verantwoordelijk voor de medisch-psychiatrische coördinatie van het PVT.

Zowel PVT 1 als PVT 2 hebben een eigen teamcoördinator die erover waakt dat er in zijn/haar afdeling goede zorg en begeleiding geleverd wordt aan de bewoners.

Overkoepelend is er een beleidscoördinator die de beleidsmatige werking van PVT Salto bewaakt en coördineert.