Naar de hoofdinhoud

Uw rechten

In een goede relatie weet u wat u aan elkaar hebt. Ook in een relatie tussen zorgverlener en bewoner/patiënt is dit belangrijk.
Sinds 2002 beschikt België over een wet betreffende de rechten van de patiënt. Door de rechten van de patiënt duidelijk te omschrijven en in één enkele wet samen te brengen, weet iedereen beter waaraan zich te houden, wat uiteindelijk tot een betere relatie tussen bewoner/patiënt en beroepsbeoefenaar (geneesheren, verpleegkundigen, zorgkundigen, kinesitherapeuten, apothekers …) zal leiden. Ook in PVT Salto is deze wet van toepassing.
Op basis van deze wet en binnen de wettelijke beperkingen hebt u als bewoner/patiënt tegenover uw beroepsbeoefenaar volgende rechten*:

  • De zorgverlener biedt u kwalitatieve zorg.
  • Als patiënt kiest u vrij uw zorgverlener.
  • De zorgverlener geeft u duidelijke informatie.
  • U geeft toestemming voor een behandeling.
  • U kunt rekenen op een zorgvuldig bijgehouden en veilig bewaard bijgehouden dossier met mogelijkheid tot inzage en afschrift.
  • De zorgverlener respecteert uw privacy.
  • U kunt terecht bij de ombudsdienst.

* Als een bewoner/patiënt niet in staat is om zelf zijn rechten uit te oefenen, kunnen die rechten worden overgedragen aan iemand anders.
Meer informatie over de inhoud van deze rechten vindt u in de brochure Wet “rechten van de patiënt” in een goede relatie weet je wat je aan elkaar hebt. U kunt deze informatie ook verkrijgen via de ombudsdienst (intern of extern).

Overeenkomstig artikel 17novies van de wet op de ziekenhuizen (gecoördineerd op 07.08.1987) heeft elke bewoner/patiënt ten opzichte van het OPZ Geel ook recht op algemene en geïndividualiseerde informatie over de rechtsverhoudingen tussen het OPZ Geel en de er werkzame beroepsbeoefenaars (= geneesheren, verpleegkundigen, zorgkundigen, kinesitherapeuten, apothekers en overigen) en dit met betrekking tot aansprakelijkheid.
Indien u meer informatie wenst over het statuut van een bepaalde beroepsbeoefenaar dan kunt u contact opnemen met de personeelsdienst van OPZ Geel: Nele Moons, tel. 014 57 93 82.