Naar de hoofdinhoud

Hoe aanmelden?

U heeft een vraag naar wonen maar weet nog niet welke woonvorm GGZ van het Netwerk GGZ voor u geschikt zou kunnen zijn?

Voor meer informatie rond de verschillende woonvormen binnen het Netwerk GGZ Kempen, of om een aanmelding te doen (indien u nog twijfelt welke woonvorm de meest geschikte zou kunnen zijn), kunt u contact opnemen met het Woonzorgloket van het Netwerk GGZ Kempen. 
Het Woonzorgloket is telefonisch te bereiken op maandagvoormiddag van 9u tot 12u op het nummer 0499 77 30 08.

Bij het Woonzorgloket zal men u telefonisch kort enkele vragen stellen om samen met u te bekijken welke woonvorm het beste bij uw zorgvraag zou passen. Wanneer blijkt dat PVT Salto voor u de meest geschikte woonvorm is, komt uw vraag terecht bij de sociale dienst van PVT Salto. Deze zal u dan contacteren om uw vraag verder te bespreken en eventueel een intakegesprek te plannen. De sociale dienst zal u dan ook vragen om een recent psychiatrisch verslag te bezorgen, waarin weergegeven wordt welke zorg en ondersteuning u nodig heeft. Men zal u ook vragen om een ondertekend toestemmingsformulier te bezorgen waarbij u toestemming geeft om de info rond uw vraag te mogen delen met de andere woonpartners binnen het Netwerk GGZ Kempen. Alle binnengekomen vragen worden namelijk besproken op een tweewekelijks woonzorgoverleg met alle woonzorgpartners om alle aanmeldingen zo goed mogelijk op te volgen.

U heeft een specifieke vraag naar wonen in PVT Salto?

Indien u specifieke vragen heeft over PVT Salto of wil aanmelden voor PVT Salto (waarbij u zelf inschat dat dit een geschikte woonvorm voor u zou kunnen zijn) kunt u contact opnemen met de sociale dienst van PVT Salto, Mieke Vos op het nummer 499 51 31 59 of mieke.vos@opzgeel.be. Zij zal dan samen met u uw vraag bespreken en, indien blijkt dat PVT Salto inderdaad een passende woonvorm voor u zou kunnen zijn, een intakegesprek plannen. De sociale dienst zal u dan ook vragen om een recent psychiatrisch verslag te bezorgen, waarin weergegeven wordt welke zorg en ondersteuning u nodig heeft. Men zal u ook vragen om een ondertekend toestemmingsformulier te bezorgen waarbij u toestemming geeft om de info rond uw vraag te mogen delen met de andere woonpartners binnen het Netwerk GGZ Kempen. Alle binnengekomen vragen worden namelijk besproken op een tweewekelijks woonzorgoverleg met alle woonzorgpartners om alle aanmeldingen zo goed mogelijk op te volgen.

Aanmeldings- en intakeprocedure PVT Salto

Om u meer zicht te geven op de aanmeldings- en intakeprocedure van PVT Salto verwijzen we naar de wegwijzers die de verschillende stappen in deze procedure in beeld brengen: