Naar de hoofdinhoud

Hoe aanmelden?

Voor meer informatie rond de woonvormen binnen het Netwerk GGZ Kempen, waaronder PVT Salto en om een aanmelding te doen, kunt u contact opnemen met het Woonzorgloket van het Netwerk GGZ Kempen.

Het Woonzorgloket is telefonisch te bereiken op dinsdagvoormiddag van 9u tot 12u op het nummer 0499 77 30 08.
 
Bij het Woonzorgloket zal men u telefonisch kort enkele vragen stellen om samen met u te bekijken welke woonvorm het beste bij uw zorgvraag zou passen. 
Wanneer blijkt dat PVT Salto voor u de meest geschikte woonvorm is, komt uw vraag terecht bij de sociale dienst van PVT Salto. Deze zal u dan contacteren om uw vraag verder te bespreken en eventueel een intakegesprek te plannen. De sociale dienst zal u dan ook vragen om een recent psychiatrisch verslag te bezorgen, waarin weergegeven wordt welke zorg en ondersteuning u nodig heeft. Men zal u ook vragen om een ondertekend toestemmingsformulier te bezorgen waarbij u toestemming geeft om de info rond uw vraag te mogen delen met de andere woonpartners binnen het Netwerk GGZ Kempen. Alle binnengekomen vragen worden namelijk besproken op een tweewekelijks woonzorgoverleg met alle woonzorgpartners om alle aanmeldingen zo goed mogelijk op te volgen.

Om u meer zicht te geven op de aanmeldings- en intakeprocedure van PVT Salto verwijzen we naar de wegwijzer die de verschillende stappen in deze procedure in beeld brengt.