Naar de hoofdinhoud

Ontslag en doorstroom

Ontslag uit PVT Salto kan omwille van verschillende redenen:

  • de bewoner wenst zelf naar een andere (eventueel meer zelfstandige) woonvorm te verhuizen die meer aansluit bij zijn/haar zorgvraag en/of wensen.
  • het PVT kan niet meer de gepaste zorg bieden omdat de zorgvraag van de bewoner veranderd is.
  • het gedrag van de bewoner verhindert de begeleiding in ernstige mate of is ernstig storend voor de andere bewoners, waarbij er geen verandering komt ondanks dat de bewoner gevraagd werd zijn gedrag aan te passen.
  • bij de jaarlijkse evaluatie van het begeleidingsplan kan er niet meer voldoende aangetoond worden dat de zorg en begeleiding in het PVT nog nodig of aangewezen zijn voor de zorgvraag van de bewoner.

Bij elk ontslag wordt er samen met de bewoner een opzegtermijn overeengekomen of wordt er gebruik gemaakt van de wettelijk bepaalde opzegtermijnen die vermeld zijn in de verblijfsovereenkomst. Samen met de bewoner wordt er ondertussen gezocht naar een geschikte vervolgoplossing. Voor bewoners die ervoor kiezen om door te stromen naar zelfstandiger wonen worden specifieke individuele trajecten opgezet om hen hierop voor te bereiden.