Bezoek

Bezoekregeling

Bezoek aan een bewoner van het PVT Salto kan enkel onder strikte voorwaarden. Het is belangrijk dat bezoekers en bewoners die voorwaarden respecteren. Zo houden we het voor iedereen veilig.
De bewoner kan in een eerste fase één (vaste) bezoeker ontvangen en bepaalt zelf wie dat is. Bezoek kan enkel op afspraak. Het moment van bezoek wordt door het team vastgelegd na overleg met de bewoner en de bezoeker. Kom niet naar het PVT als u niet vooraf een afspraak hebt vastgelegd.

Verder gelden volgende voorwaarden:

  • U kunt enkel op bezoek komen op het tijdstip dat is afgesproken. Een bezoek duurt een half uur.
  • Per bewoner is slechts één (vaste) bezoeker toegestaan.
  • U mag niet op bezoek komen als u in een periode van 14 dagen voor het bezoek ziektesymptomen hebt gehad zoals koorts, hoesten, verkoudheid …
  • Het dragen van een mondmasker is verplicht. U moet het mondmasker opzetten vooraleer u aan het PVT toekomt. Uw familielid/naaste zal ook een mondmasker dragen. 
  • U mag slechts vijf minuten voor het bezoek aanvangt toekomen aan het PVT. Bij aankomst ondertekent u het register.
  • U moet op elk moment voldoende afstand van anderen houden (anderhalve meter), ook van de persoon bij wie u op bezoek komt.
  • Was en ontsmet uw handen voor en na het bezoek.
  • Het is niet toegestaan om geschenken, eten of drinken mee te brengen.

Alles over mondmaskers: https://maakjemondmasker.be.

Ik bescherm jou en jij beschermt mij
Hoe zet je een mondmasker op en af