Naar de hoofdinhoud

Bezoek

Bezoekregeling

Bezoek aan een bewoner van het PVT Salto kan enkel onder strikte voorwaarden. Het is enorm belangrijk dat deze voorwaarden gerespecteerd worden. Zo houden we het voor iedereen veilig!

 • Bezoek verloopt op afspraak. U kunt enkel op bezoek komen op het afgesproken tijdstip en het bezoek is beperkt in tijd (half uur). 
 • Elk bezoek wordt geregistreerd in het bezoekregister. Deze gegevens worden gedurende 14 dagen bijgehouden. Indien u hiervoor geen toestemming geeft, kan het bezoek niet doorgaan. 
 • Per bezoekmoment (in de bezoekersruimte) is maximum 1 persoon uit de bubbel* toegelaten.
 • U kunt tijdens het bezoekmoment ook wandelen op het domein waarbij u met meerdere personen uit de bubbel* op bezoek kunt komen. Wandelbezoeken verlopen ook enkel op afspraak. Tijdens de (wandel)bezoeken moeten de voorzorgsmaatregelen gerespecteerd worden.
 • U mag niet op bezoek komen als u in een periode van 14 dagen voor het bezoek ziektesymptomen hebt gehad zoals koorts, hoesten, verkoudheid, smaak- of geurverlies …
 • U mag niet op bezoek komen als u in een periode van 14 dagen voor het bezoek nauw contact hebt gehad met een persoon met COVID-19 of als u in een regio bent geweest met een hoog besmettingsrisico (oranje of rode zone).
 • Het dragen van een mondmasker is verplicht. U moet het mondmasker opzetten vooraleer u aan het PVT toekomt. Ook de persoon die u bezoekt draagt een mondmasker. 
 • Respecteer de veiligheidsafstand van anderhalve meter op elk moment, ook van de persoon bij wie u op bezoek komt. 
 • Voor en na uw bezoek dient u uw handen te ontsmetten. 
 • U mag slechts vijf minuten voor het bezoek aanvangt, toekomen aan de bezoekruimte.
 • Drinken of eten tijdens het bezoek is niet toegestaan.
 • Er is geen bezoekerstoilet beschikbaar. 

*bubbel: voorwaarden en aantal personen in de bubbel volgens de richtlijnen van de nationale veiligheidsraad.

Alles over mondmaskers: https://maakjemondmasker.be.

Ik bescherm jou en jij beschermt mij
Hoe zet je een mondmasker op en af