Naar de hoofdinhoud

Bezoek

Bezoekregeling

Bezoek aan een bewoner van het PVT Salto kan enkel onder strikte voorwaarden. Het is enorm belangrijk dat deze voorwaarden gerespecteerd worden. Zo houden we het voor iedereen veilig!

 • Bezoek verloopt op afspraak. U kunt enkel op bezoek komen op het afgesproken tijdstip en het bezoek is beperkt in tijd (half uur). 
 • Elk bezoek wordt geregistreerd in het bezoekregister. Deze gegevens worden gedurende 14 dagen bijgehouden. Indien u hiervoor geen toestemming geeft, kan het bezoek niet doorgaan. 
 • Er zijn per bezoekmoment 2 bezoekers uit de bubbel toegelaten. (Bubbel= eigen gezin + 1 vast nauw contact)
 • U kunt tijdens het bezoekmoment ook wandelen op het domein, dit kan ook enkel met dezelfde bezoekers (max. 2). Wandelbezoeken verlopen steeds op afspraak en tijdens de wandeling moeten alle voorzorgsmaatregelen gerespecteerd worden.
 • U mag niet op bezoek komen als u in een periode van 14 dagen voor het bezoek ziektesymptomen hebt gehad zoals koorts, hoesten, verkoudheid, smaak- of geurverlies …
 • U mag niet op bezoek komen als u in een periode van 14 dagen voor het bezoek nauw contact hebt gehad met een persoon met COVID-19 of als u in een regio bent geweest met een hoog besmettingsrisico (oranje of rode zone).
 • Het dragen van een chirurgisch mondmasker is verplicht. U moet het chirurgisch mondmasker opzetten vooraleer u aan het PVT toekomt. Ook de persoon die u bezoekt draagt een chirurgisch mondmasker. Stoffen mondmaskers zijn niet toegelaten.
 • Respecteer de veiligheidsafstand van anderhalve meter op elk moment, ook van de persoon bij wie u op bezoek komt. 
 • Voor en na uw bezoek dient u uw handen te ontsmetten. 
 • U mag slechts vijf minuten voor het bezoek aanvangt, toekomen aan de bezoekruimte.
 • Drinken of eten tijdens het bezoek is niet toegestaan.
Ik bescherm jou en jij beschermt mij
Hoe zet je een mondmasker op en af