Naar de hoofdinhoud

PVT Salto 2

In PVT Salto 2 verblijven 45 bewoners met een psychische kwetsbaarheid zonder mentale beperking. Deze bewoners zijn verdeeld over 3 woongroepen met 10 tot 15 bewoners en een studiowerking (4 bewoners) met elk hun eigen accenten in woonklimaat.

  • PVT 2A: in deze woongroep proberen we vooral duidelijkheid te bieden door middel van individuele begeleiding. Hiernaast blijft de groepsdynamiek erg belangrijk.
  • PVT 2B: in deze woongroep krijgen bewoners de ruimte om op eigen tempo binnen een veilige omgeving op weg te gaan. Deze groep typeert zich door een grote betrokkenheid van bewoners naar elkaar.
  • PVT 2C: in deze woongroep zijn de bewoners gesteld op hun privacy en zelfstandigheid, maar is nabijheid van begeleiding toch belangrijk.
  • PVT 2D (studiowerking): hier wonen mensen die meer zelfstandigheid, rust en privacy zoeken en waarbij begeleiding van op iets meer afstand volstaat.

Na de verhuizing naar een nieuwbouw, die gepland wordt half 2020, zal PVT2 bestaan uit 6 woongroepen van een 8-tal bewoners, verdeeld over 3 woningen.