Naar de hoofdinhoud

PVT Salto 2

In PVT Salto 2 verblijven 45 bewoners met een psychische kwetsbaarheid zonder mentale beperking. Deze bewoners zijn verdeeld over 3 woongroepen met 10 tot 15 bewoners en een studiowerking (4 bewoners) met elk hun eigen accenten in woonklimaat.

  • PVT 2A: in deze woongroep proberen we vooral duidelijkheid te bieden door middel van individuele begeleiding. Hiernaast blijft de groepsdynamiek erg belangrijk.
  • PVT 2B: in deze woongroep krijgen bewoners de ruimte om op eigen tempo binnen een veilige omgeving op weg te gaan. Deze groep typeert zich door een grote betrokkenheid van bewoners naar elkaar.
  • PVT 2C: in deze woongroep zijn de bewoners gesteld op hun privacy en zelfstandigheid, maar is nabijheid van begeleiding toch belangrijk.
  • PVT 2D (studiowerking): hier wonen mensen die meer zelfstandigheid, rust en privacy zoeken en waarbij begeleiding van op iets meer afstand volstaat.