Naar de hoofdinhoud

Opname

Wanneer u als kandidaat-bewoner de intakeprocedure doorlopen hebt komt u op de wachtlijst van de woongroep(en) waar er een passend antwoord kan geboden worden op uw zorgvraag en waar u zou passen bij de andere bewoners die er reeds verblijven. De wachttijd is moeilijk vooraf te bepalen en hangt af van het verloop in de woongroep(en) waarvoor u in aanmerking komt.
Bij een opname ontvangt en ondertekent u een verblijfsovereenkomst, een huishoudelijke reglement en een document waarmee u instemt met de zorg in het PVT en waarmee het deel van het verblijf dat door overheid gefinancierd wordt, kan aangevraagd worden.