Naar de hoofdinhoud

Verwijzers

Voor meer informatie rond de woonvormen binnen het Netwerk GGZ Kempen, waaronder PVT Salto en om een aanmelding te doen, kunt u contact opnemen met het Woonzorgloket van het Netwerk GGZ Kempen (*).

Het Woonzorgloket is telefonisch te bereiken op dinsdagvoormiddag van 9u tot 12u op het nummer 0499 77 30 08.
 
Bij het Woonzorgloket zal een korte telefonische screening gebeuren, waarin bekeken wordt welke woonvorm het beste bij de vraag van uw cliënt zou passen. 
Wanneer duidelijk is dat PVT Salto de meest geschikte woonvorm is, wordt de vraag doorgegeven aan de sociale dienst van PVT Salto. Deze zal u dan contacteren om de vraag van uw cliënt verder te bekijken en eventueel een intakegesprek met de kandidaat-bewoner te plannen. Er zal u door onze sociale dienst dan ook gevraagd worden om een recent psychiatrisch verslag te bezorgen, waarin weergeven wordt welke zorg en ondersteuning uw cliënt nodig heeft. Bijkomend vragen we een door de kandidaat-bewoner ondertekend toestemmingsformulier om de info rond de vraag te mogen delen met de andere woonpartners binnen het Netwerk GGZ Kempen. Alle binnengekomen vragen worden namelijk besproken op een tweewekelijks woonzorgoverleg met alle woonzorgpartners van om alle aanmeldingen zo goed mogelijk op te volgen.
Om u meer zicht te geven op de aanmeldings- en intakeprocedure van PVT Salto verwijzen we naar de wegwijzer die de verschillende stappen in deze procedure in beeld brengt.

(*) Indien u een verwijzer bent verbonden aan een GGZ-organisatie binnen het Netwerk GGZ Kempen en u weet welke woonvorm het beste zou passen bij de vraag van uw cliënt mag u rechtstreeks contact opnemen met de sociale dienst van de betreffende woonvorm om aan te melden. Indien dit PVT Salto is kan u contact opnemen met onze sociale dienst op het nummer 0499 51 31 59.