Verwijzers

Voor meer informatie rond de woonvormen binnen het Netwerk GGZ Kempen, waaronder PVT Salto en om een aanmelding te doen, kunt u contact opnemen met het Woonzorgloket van het Netwerk GGZ Kempen.

Het Woonzorgloket is telefonisch te bereiken op het nummer 0499 77 30 08.

 

Een aanmelding bestaat uit een telefonische screening. Hiernaast wordt gevraagd een toestemmingsformulier te ondertekenen alsook een recent psychiatrisch verslag aan ons te bezorgen. Van zodra deze documenten aanwezig zijn, wordt de aanmelding besproken op het woonzorgoverleg met alle woonvormen van het Netwerk GGZ Kempen en wordt bekeken welke de meest aangewezen woonvorm voor de persoon zou zijn, vertrekkende van de individuele ondersteuningsvraag.
Wanneer duidelijk is dat PVT Salto voor de kandidaat-bewoner de meest geschikte woonvorm zou kunnen zijn, start de intakeprocedure in het PVT waarbij er uitgebreider wordt nagegaan of PVT Salto  een passend woonzorgaanbod kan doen voor deze persoon.
Om u meer zicht te geven op de aanmeldings- en intakeprocedure van PVT Salto verwijzen we naar het stroomdiagram dat de verschillende stappen in deze procedure in beeld brengt.