Naar de hoofdinhoud

Sociaal netwerk en ruimere maatschappelijke context

Het leven van de mensen in het PVT wil zoveel mogelijk aansluiten bij de huidige waarden en normen van onze samenleving. Dit impliceert dan ook dat iedereen over de nodige ontplooiingskansen moet beschikken om volwaardig deel te nemen in onze maatschappij, uiteraard rekening houdende met de vraag en mogelijkheden van ieder individu of systeem. We gaan in ieder geval uit van wederzijds respect tussen alle mensen.
Een stevige maatschappelijke verankering van onze bewoners kan als een uitgangspunt beschouwd worden. Vandaar dat onze werking een proces van emancipatie, inclusie en destigmatisatie beoogt. Belangrijk hierbij is dat er systematisch wordt gewerkt aan het (zelf)vertrouwen, de weerbaarheid en de draagkracht van de bewoners. Indien nodig kan er tot in bepaalde mate geƫxperimenteerd en geoefend worden in een veilig tot licht beschermend klimaat om zo de houding en vaardigheden op punt te kunnen stellen.
Ook al blijkt er een maatschappelijke tendens van meer individualisme te zijn, wensen we iedereen te stimuleren om een sociaal netwerk uit te bouwen en te onderhouden. Dit resulteert zowel in het onderhouden van de nodige contacten met vrienden en familie, als in het laagdrempelig toe leiden naar lokale diensten en organisaties. Verder is het mogelijk om bezoek te ontvangen net zoals dit mogelijk zou zijn indien men zelfstandig zou wonen.