Naar de hoofdinhoud

Kwaliteit van zorg

In het najaar van 2022 deden we een bevraging bij de bewoners van PVT Salto naar hun tevredenheid over onze zorg. Dit gebeurde via een vragenlijst gebaseerd op de Vlaamse Patiëntenpeiling, een wetenschappelijk onderbouwde vragenlijst voor de verschillende sectoren in de geestelijke gezondheidszorg die ontwikkeld werd door het Vlaams Patiëntenplatform, samen met patiëntenvertegenwoordigers. We deden zelf enkele aanpassingen aan deze vragenlijst om ze nog beter bruikbaar te maken voor PVT Salto.
Het invullen van de vragenlijst was anoniem en vrijblijvend maar werd wel aangemoedigd. Uiteindelijk vulde 72% van onze bewoners de vragenlijst in.
Uit deze bevraging leerden we dat onze bewoners de begeleiding in PVT Salto gemiddeld een 8,5 op 10 geven. Een cijfer waar we blij mee zijn.
Hieronder nog enkele van de meest opvallende resultaten uit de bevraging:
(De cijfers tussen haakjes geven het percentage aan van bewoners die op de vragenlijst aangaven hier altijd of meestal tevreden over te zijn)

  • Bewoners gaven aan dat ze vooral heel tevreden zijn over hun studio (98%) en de gemeenschappelijke ruimtes (96%) in de nieuwbouw waarin ze sinds 2021 verblijven.
  • De meeste bewoners zijn ook erg tevreden over hun begeleiding in het PVT; ze vinden dat er op een respectvolle manier met hen wordt omgegaan (94%), vinden de begeleiders bekwaam in wat ze doen (93%), ervaren de begeleiders als toegankelijk (93%) en beschikbaar (89%) en vinden dat ze goed samenwerken met elkaar en andere hulpverleners of diensten (90-94%).
  • 86% van onze bewoners geeft aan zich altijd of meestal geholpen te voelen in het PVT. 
  • Volgende thema’s scoorden iets lager qua tevredenheid. We zullen daarom verder bekijken of er op dit vlak verbetering mogelijk is: duidelijke informatie geven over verschillende onderwerpen (medicatie en bijwerkingen, kostprijs, psychische kwetsbaarheid…) (57 tot 68% van de bewoners is hierover altijd of meestal tevreden) en de maaltijden (68% altijd of meestal tevreden).