Naar de hoofdinhoud

Familie

De werking van het psychiatrisch verzorgingstehuis (PVT) is er op gericht om een woonvorm te creëren die een weerspiegeling is van het dagelijkse leven in onze huidige samenleving. Naar de relatie van bewoners van het PVT en hun natuurlijke familie toe, beogen we eenzelfde parallel patroon. Vanwege de specifieke noden, behoeften en rekening houdend met de kwetsbaarheid van sommige personen, wensen we toch dieper in te gaan op een aantal kernwoorden en aandachtspunten.

Vooreerst vertrekken we steeds vanuit de vraag van de bewoners zelf. Hierbij willen we het contact met familie stimuleren indien dit wenselijk is. Langs de andere kant trachten we ook tegemoet te komen aan de vragen van de familieleden zelf. Individueel wordt er ingeschat welke weloverwogen interventies en ondersteuningsvormen haalbaar zijn. We gaan er van uit dat de band met de natuurlijke familie een basisbehoefte mag zijn. De begeleiding neemt hierbij een neutrale en respectvolle houding aan en werkt steeds op maat en tempo van de bewoners en de desbetreffende familieleden. Dit impliceert dat er op elk moment heel goed wordt afgewogen welke situatie wenselijk, rechtvaardig en praktisch haalbaar is.

Systematisch is het de bedoeling om de natuurlijke families meer en meer te betrekken bij onze werking. We zien dit als een proces van empowerment en activering dat leidt naar het gegeven dat de familie een partner in de zorg is. Vanuit de herstelvisie is het betrekken van belangrijke anderen ook een essentieel aspect in herstelondersteunende zorg. De realisatie hiervan zal gebeuren op diverse domeinen. Zo zal de betrokkenheid aangemoedigd worden op individueel vlak maar wensen we tevens ook de familie te betrekken bij groepsactiviteiten. Verder ondersteunen we de familieparticipatie op beleidsmatig vlak. Dit gebeurt onder andere onder de vorm van onze familievergaderingen of het consulteren van familievertegenwoordigers van het Netwerk GGZ Kempen rond bepaalde beleidsmatige thema’s.