Naar de hoofdinhoud

Familie als partner in zorg

We zien familie als een belangrijke partner in herstelondersteunende zorg. We proberen daarom families, in de mate en op de manier dat zij dit zelf ook kunnen en willen, te betrekken bij de begeleiding en de zorg voor hun familielid dat in PVT Salto verblijft. Dit kan bv. door familiegesprekken of deelname aan activiteiten die er vanuit PVT Salto georganiseerd worden. We zullen hierbij wel steeds rekening houden met de keuzes die de bewoner zelf hierin maakt.