Naar de hoofdinhoud

Disclaimer/Privacy

PVT Salto maakt deel uit van OPZ Geel. OPZ Geel besteedt veel aandacht en zorg aan deze website en streeft ernaar dat alle informatie zo volledig, juist, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel mogelijk is. Ondanks alle inspanningen kan het gebeuren dat de informatie niet meer actueel of juist is. Als de informatie die u vindt op deze website tekortkomingen vertoont, zal OPZ Geel al het mogelijke doen om dat zo snel mogelijk recht te zetten. Als u onjuistheden vaststelt, kunt u dit melden door een mail te sturen naar communicatie@opzgeel.be. Wij streven ernaar om uw melding zo snel mogelijk te behandelen en bezorgen u een antwoord binnen 2 werkdagen.
OPZ Geel spant zich ook in om onderbrekingen van technische aard zo veel mogelijk te voorkomen. OPZ Geel kan echter niet garanderen dat de website volledig vrij is van onderbrekingen en andere technische problemen.

Algemeen karakter
Alle informatie op de website van PVT Salto is van algemene aard, tenzij het uitdrukkelijk anders is bepaald. De informatie is niet aangepast aan omstandigheden die specifiek zijn voor een persoon of entiteit. U mag deze informatie niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies of een equivalent daarvan beschouwen.

Hyperlinks en verwijzingen
Deze site bevat hyperlinks naar websites van instanties en organisaties, en naar informatiebronnen die door derden worden beheerd. OPZ Geel beschikt voor deze sites over geen enkele technische of inhoudelijke controle of zeggenschap en kan daarom geen enkele garantie bieden over de volledigheid of juistheid van de inhoud en over de beschikbaarheid van de websites en informatiebronnen.

Bescherming van persoonsgegevens
OPZ Geel hecht veel belang aan de bescherming van uw persoonlijke levenssfeer. De informatie via deze website is beschikbaar zonder dat er persoonsgegevens worden verwerkt.