Naar de hoofdinhoud

Dagbesteding

We proberen samen met u als bewoner op zoek te gaan naar een manier waarop u uw dag op een zinvolle manier kunt invullen. We gaan hierbij uit van uw wensen, interesses en draagkracht. Mogelijkheden zijn bv. vrijwilligerswerk, arbeidszorg in een atelier op het domein of buitenshuis, beschut werken, werk op de reguliere arbeidsmarkt, een opleiding, deelname aan de activiteiten van een vereniging of vrijetijdsaanbod in de buurt…  De verantwoordelijke dagbesteding begeleidt u bij deze zoektocht.
In het PVT zelf worden op regelmatige basis activiteiten of uitstappen georganiseerd waar u aan kunt deelnemen. U bepaalt mee de activiteiten en uitstappen die worden georganiseerd.
In beide afdelingen is er de mogelijkheid om deel te nemen aan een (korte) vakantie, georganiseerd vanuit het PVT. Voor bewoners die dit wensen gaan we mee op zoek naar een extern vakantieaanbod.