Ombudsdienst

In PVT Salto vinden we het belangrijk dat bewoners en hun families tevreden zijn. Daarom streven alle medewerkers ernaar om uw familielid tijdens zijn/haar verblijf in PVT Salto een zo goed mogelijke zorg en begeleiding te bieden. Hebt u als familielid vragen, problemen of klachten, dan zal de sociale dienst van PVT 1 (014 57 91 05) of PVT 2 (0499 51 31 59) graag naar u luisteren en trachten te helpen.
Hebt u vragen of klachten over de werking van PVT Salto waar u nergens mee terecht kunt, dan kunt u samen of in overleg met de bewoner gratis en vertrouwelijk contact opnemen met een ombudspersoon voor meer informatie over de rechten van de bewoner en van uzelf als familielid. De ombudspersoon staat open voor klachten over de relatie tussen u en de organisatie of medewerkers, maar kan niet ingaan op klachten over andere bewoners.
De ombudspersoon kan op uw vraag ook bemiddelen tussen uzelf en de medewerkers van PVT Salto met de bedoeling de communicatie te herstellen en de hulpverlening te verbeteren.
Omdat het voor sommige bewoners moeilijk of onmogelijk is om bepaalde problemen zelf te formuleren, kunnen ook familieleden of derden een gesprek aanvragen. Dat dient uiteraard te gebeuren in overleg met de bewoner.

OPZ Geel, waartoe PVT Salto behoort, heeft een eigen ombudsdienst. U kunt echter ook terecht bij de externe ombudsdienst geestelijke gezondheidszorg. Beide ombudspersonen behandelen uw vraag of klacht onafhankelijk en neutraal.

Interne ombudsdienst OPZ Geel

Ombudspersoon: Julienne Aerts
Elke vrijdag bereikbaar in Dagkliniek Volwassenen Poorthuis, Pas 230.
 

U kunt ook een afspraak maken via:

Externe ombudsfunctie GGZ Antwerpen

Ombudspersoon: Peter De Clercq*
Spreekuur in OPZ Geel: elke maandagnamiddag van 12u30u tot 13u30u in het gebouw van divisie Volwassenen (gelijkvloers, ter hoogte van het medisch secretariaat).

U kunt ook een afspraak maken via:

* Peter De Clercq is tijdelijk afwezig. Aanmeldingen worden tijdens zijn afwezigheid opgevolgd door Silke Renders.

Meer info: www.ombudsfunctieggz.be