Naar de hoofdinhoud

Onze aanpak

Het samen werken aan herstel loopt als rode draad doorheen de woonzorg die wij in PVT Salto 1 en PVT Salto 2 bieden aan onze bewoners.
Voor de definities van ‘herstel’, ‘herstelondersteuning’ en ‘herstel ondersteunende zorg’ verwijzen we naar de definities hiervan die ontwikkeld werden binnen de Werkgroep Herstel van het Netwerk GGZ Kempen.

Het proces van het samen werken aan herstel wordt visueel voorgesteld in de herstelboom. Op deze pagina leest u meer over de herstelgerichte aanpak in PVT Salto.

Herstelboom