Naar de hoofdinhoud

Doelgroep

PVT Salto biedt een thuis aan mensen met langdurige en meervoudige hulpvragen omwille van hun psychiatrische kwetsbaarheid. Bewoners van PVT Salto hebben nood aan 24-uurs beschikbaarheid van begeleiding maar geen ononderbroken psychiatrisch toezicht of ziekenhuisbehandeling. (Toekomstige) bewoners moeten echter wel beschikken over een zekere mate van zelfredzaamheid – zoals bijvoorbeeld slechts beperkt toezicht nodig bij ADL-activiteiten (algemeen dagelijks leven), geen grote somatische zorgnood – en hun gedrag moet het samenleven met of in de nabijheid van andere bewoners in een open woonomgeving toelaten.

PVT Salto richt zich op volwassenen tussen 18 en 65 jaar (bij opname). Wanneer de (kandidaat-) bewoner beantwoordt aan bovenstaande criteria kunnen uitzonderingen eventueel individueel bekeken worden. PVT Salto beschikt ook over een aparte afdeling voor bewoners met een aangeboren mentale beperking (PVT1).

Bewoners kunnen in het PVT verblijven zo lang dit nodig/aangewezen is op basis van hun ondersteuningsvraag. Jaarlijks moet een gemotiveerd besluit genomen worden om verderzetting van het verblijf naar de overheid te kunnen verantwoorden. Een verblijf in PVT is dus in principe tijdelijk maar kan doorlopen zolang de geboden zorg nodig of aangewezen is.