Naar de hoofdinhoud

Missie

PVT Salto biedt mensen met een langdurige psychiatrische kwetsbaarheid al dan niet gepaard gaand met een mentale beperking een woonomgeving waarin er aan elke bewoner op respectvolle wijze professionele zorg op maat geboden wordt om zo samen te werken aan herstel. Bewoners gaan, samen met het team, op weg om de regie over hun eigen leven terug in handen te nemen. Hun eigen dromen, krachten en wensen zijn daarbij richtinggevend.