Naar de hoofdinhoud

OPZ Geel

PVT Salto behoort tot het Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum (OPZ) Geel. Het wordt echter afzonderlijk aangestuurd door een beheerscomité. Naast PVT Salto maken onder andere ook het psychiatrisch ziekenhuis, de diensten voor arbeidszorg, de dienst sport en vrije tijd, de gezinsverpleging, Kunsthuis Yellow Art en Ontmoetingscentrum 't Vooruitzicht deel uit van OPZ Geel. Voor bepaalde diensten en faciliteiten zoals maaltijden, onderhoud, administratief-financiële diensten…  kan het PVT beroep doen op het zorgcentrum. Als bewoner van het PVT kunt u indien gewenst bv. ook gebruik maken van verschillende mogelijkheden van dag- en vrijetijdsbesteding binnen het zorgcentrum.

Voor meer informatie over OPZ Geel verwijzen we naar de website www.opzgeel.be.